Takvo ponašanje je moglo da se pojavi kod zajedničkog pretka čoveka i majmuna još pre 35 miliona godinaOriginal Article