Električni trotineti postali su popularno prevozno sredstvo u proteklih nekoliko godina, štedeći svojim korisnicima vreme provedeno u gradskom saobraćaju i mnogobrojnim zastojima. Osim toga, trotineti imaju i pozitivan uticaj na životnu okolinu, jer koriste električnu energiju umesto fosilnih goriva, čime doprinose održivosti i smanjenju emisija štetnih gasova u atmosferu. Za bezbednost svih učesnika u saobraćaju neophodna je adekvatna regulativa, a u skladu sa tim usvojena je izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji sada prepoznaje trotinete kao laka električna vozila. 

Na osnovu pomenutih izmena donet je Pravilnik o načinu izdavanja, vođenju evidencije, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila, a pomenuta nalepnica obavezna je za svaki električni trotinet koji učestvuje u saobraćaju nakon 15. juna. Lako električno vozilo predstavlja motorno vozilo sa najmanje dva točka, mehaničkim upravljačem i bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 Kw, najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kilograma.

Korisnik električnog trotineta može podneti zahtev za izdavanje nalepnice putem propisanog obrasca, na nekom od 150 predajnih mesta širom zemlje, sa liste koju je objavila Agencija za bezbednost saobraćaja na svom zvaničnom sajtu. Takođe, pri podnošenju zahetva neophodno je priložiti i izjavu o dokumentaciji za lako električno vozilo, tehničku dokumentaciju koja sadrži tehničke karakteristike vozila (npr. korisnička uputstva, na srpskom ili stranom jeziku), fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu, kao i dokaz o plaćenoj taksi za izdavanje nalepnice koja iznosi 380,00 dinara.

U svu navedenu dokumentaciju potrebno je dovesti i sam trotinet na predajno mesto, kako bi operater pregledao vozilo i zalepio nalepnicu. Pored plaćene takse za izdavanje nalepnice, usluga izdavanja iste iznosi 1560,00 dinara, dok je cena obrasca za nalepnicu 500,00 dinara. Nakon podnošenja zahteva, izvršiće se pregled trotineta i ukoliko se budu steklu uslovi, na električni trotinet će biti postavljena trajna nalepnica koja ne zahteva godišnje obnavljanje. 

Kao jedan od vodećih proizvođača električnih trotineta, važnost ove akcije prepoznaje i brend Xiaomi, na čijem sajtu možete pronaći sve potrebne informacije o registraciji, kao i o električnim vozilima koje ovaj brend proizvodi. Xiaomi nastoji da neprestano unapređuje ekološku svest i da podržava svaki korak ka održivoj budućnosti i saobraćaju koji je odgovoran prema životnoj sredini i njenim stanovnicima.

Post Views: 14

Originalni tekst