Ruska firma Promobot nudi 200.000 dolara ljudima za njihovo lice i glas, pod uslovom da ta prava budu imali do kraja životaOriginal Article