Utvrđen dnevni red, Vujović obrazlaže budžet za 2018.

10

6.December.2017 18:06 BEOGRAD – Skupština Srbije utvrdila je danas, posle oko devet sati, dnevni red sednice na kojoj će poslanici razmatrati Predlog budžeta za 2018. godinu i još 30 tačaka.
Predloženi budžet poslanicima treba da obrazlaži ministar finansija Dušan Vujović.
Skupština je odbila da na dnevni red uvrsti predloge opozicije.
Original Article