U polovinu slučajeva trgovine decom uključena porodica

6

6.December.2017 17:30 ŽENEVA – Prema novim podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), gotovo polovina identifikovanih slučajeva trgovine decom počinje sa nekim od članova porodice, a deca se najčesće iskorišćavaju seksualno, radi prosjačenja i rada u kući.
Statistike vezane za slučajeve trgovine decom u kojima su uključeni članovi porodice zasnivaju se na informacijama gotovo 12.000 preživelih žrtava trgovine, objavio je The Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC), prvi portal u svetu sa podacima o trgovini ljudima, koji je uključio podatke koje su prikupljale mnogobrojne agencije.
Foto youtube
Original Article