Menja se obračun prosečnih plata u Srbiji

5


Nova metodologija izračunavanja plata za uzorak će uzimati sve poreske prijave, a prosečne plate će se izračunavati na osnovu obračunatih zarada za tekući mesecOriginal Article